Sophie Conran
Twinings
Harrods
Delicious Magazine

 

The Hill
Metro
Telegraph
Telegraph

 

The Chocolate Festival
Speciality Fine Food Fair
Hankyu 2011
Hankyu 2015

 

Mitsukoshi 2010
Mitsukoshi 2017
Takashimaya
BS Asahi

 

BS TBS
Ryouri Tsuushin
Wataru Kuwahara
Asahi shimbun

 

RSVP no.15
RSVP no.16
Yumiko Kijima-Tivers